OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE DONANMA TARİHİMİZ

Web sitemizdeki mecmualar donanma mecmuasına ait olup osmanlıcadan çeviri mahiyetindedir.

Bu Sayfa Ender öztarakçı tarafından Osmanlıca devlet arşivlerinden türkçeye çevirilmiştir.Çevirilerimize herhangi bir yorum katılmaksızın siz değerli okurlarımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız çevirilerimiz tamamlandıkça siz değerli okurlarımızla paylaşılmaktadır.

Arşivler

DONANMA MECMUASI 98/147 3,Aralık,1917

DONANMA MECMUASI 98/147 3,Aralık,1917 Donanma İstiklal ve vatanın muhafızıdır NÜSHASI: 40 PARA Merkez tevzii  Bâb-ı âli caddesinde Ay Yıldız Kütüphanesidir.  Osmanlı donanma piyangosu Kânunuevvel 1333 de icra edilen üçüncü keşidede kazanan numaraların cedvelidir.      (8803) tertip numarasının 1 den 100 kadar sıra numaralı tahvilleri 100 kuruş kazanmıştır.  Bu tertibin yalnız 19 sıra numaralı tahvili 500

Read more ›

DONANMA MECMUASI 97/146 – 22 Kasım 1917

NÜSHASI: 40 PARA Merkez tevzii  Bâb-ı âli caddesinde Ay Yıldız Kütüphanesidir.  Donanma postası          Bir zühul için        Aldığımız bir varakadan yalnız atideki satırları neşir ediyoruz:      [ bazı edebiyat muallimlerinin neşir ettikleri mecmualardan birinde < Türkisi > hakkında uzun bir tetkik-i edebi neşir olunuyor idi.  Garbın usul tetkiki bu makalelerde hakkıyla muhafaza olunmuş, bize

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 96 / 145 15 Kasım 1917

Mülahaza Maksada doğru      İki hadise      İki hadise. . .  Fakat mesut, Ferahlı. . . .    Siyasi cereyanlara kapılıp da Rusya, İtalya hadiselerinden bahis edeceğiz zannında bulunulmasın.   Kendimizden, işlerimizden söz açacağız;  serlevhanın natık olduğu veçhe ile maksada doğru yürüyeceğiz.  Artık görülüyor ki harp son safhalarını idrak ediyor.  Biz isteriz ki o gün gelince, bizi

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 95 / 144 8 Kasım 1917

DONANMA MECMUASI – 95 / 144  8 Kasım 1917 Perşembe:  8 Teşrin-i Sânî 13 33 / 22 Muharrem 1336 Donanma cemiyeti haftalık gazetesidir En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusa-i kalemiyesi temin edilmiştir. Nüshası: 40 para Merkez tevzi Bab-ı Âli caddesinde ay yıldız kitaphanesidir. Mercii:  mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusaya müracaat

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 94 / 143 1 Kasım 1917

DONANMA MECMUASI – 94 / 143  1 Kasım 1917 Perşembe:  1 Teşrin-i Sânî 1333 / 15 Muharrem 1336 Donanma cemiyeti haftalık gazetesidir En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusa-i kalemiyesi temin edilmiştir. Nüshası: 40 para Merkez tevzi Bab-ı Âli caddesinde ay yıldız kitaphanesidir. Mercii:  mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 93 – 142 25 Ekim 1917

DONANMA MECMUASI 93 – 142  25 Ekim 1917 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Donanma mecmuası Nakliyat-ı askeriye intibaatından Donanma istiklal-i vatanın muhafızıdır Nüshası: 40 para Merkez tevzii bâb-ı Âli caddesinde ay yıldız kitaphanesidir. Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusa-i kalemiyesi temin edilmiştir. Merci:

Read more ›

DONANMA MECMUASI 92/141–18 Ekim 1917

ontent/uploads/2019/01/0486_0092-141_1476-e1546588302673.jpg

Perşembe 18Teşrin-i Evvel: 1333 / 2 Muharrem 1336 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için senelik kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Kayzer Wilhelm hazretleri [İskajerak zafer-i bahrisi üzerine büyük amiral üniformasıyla] Nüshası: 1 kuruş Merkez tevzi bab-ı ahi caddesinde ay yıldız kitap hanesidir. Merci: mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daireyi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 91-140-11 Ekim 1917

DONANMA MECMUASI 91 / 140 – 11 Ekim 1917 Perşembe 11Teşrin-i Evvel: 1333 / 24 Zilhicce: sene 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için senelik kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Safayı bahar Nüshası: 40 para Merkez tevzi bab-ı ahi caddesinde ay yıldız kitap hanesidir. Merci: mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez

Read more ›

DONANMA MECMUASI 90 / 139 – 4 Ekim 1917

DONANMA MECMUASI 90 / 139 –  4 Ekim 1917 Deniz hayatı: [Cidal ve safa] Pencişenbe:  4 Ekim 1333 – 17 Zilhicce 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Nüshası: 1 kuruş Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.. Numara: 90 – 139 Donanma hayattır Senelik abonesi Osmanlı memleketi için 40

Read more ›

DONANMA MECMUASI 89 / 138 – 27 Eylül 1917

DONANMA MECMUASI 89 / 138 – 27 Eylül 1917 Deniz hayatı: [Cidal ve safa] Pencişenbe:  27 Eylül 1333 – 10 Zilhicce 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Nüshası: 1 kuruş Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.. Numara: 89 – 138  Donanma hayattır Senelik abonesi Osmanlı memleketi için 40

Read more ›

DONANMA MECMUASI 88 / 137 – 20 Eylül 1917

DONANMA MECMUASI 88 / 137 – 20 Eylül 1917 Sefa-yi bahr:  [deniz ve insan] Pencişenbe:  20 Eylül 1333 – 3 Zilhicce 1335 Nüshası: 1 kuruş Donanma hayattır. Numara: 88 – 137 Senelik abonesi Osmanlı memleketi için 40 kuruş / ecnebi memleketler için 12 Frank Merkez tevzii Babıali caddesinde Ay Yıldız Kitap hanesidir. Matbaa Ahmed İhsan

Read more ›

DONANMA MECMUASI 87 / 136 – 13 Eylül 1917

DONANMA MECMUASI 87 / 136 – 13 Eylül 1917 Pencişenbe:  13 Eylül 1333 – 26  Zi-l-ka’de 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Nüshası: 40 para Merkez tevzii Babıali caddesinde Ay Yıldız Kitaphanesidir. Matbaa Ahmed İhsan ve Şürekâsı Merci: mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez

Read more ›